Home and Office service Usługi dla domu i biura

Czym jest grafologia?

Grafologia jest inaczej nazywana psychologiczną analizą pisma, która ustala, czy dany zapis został napisany przez domniemaną osobę. W szczególności polega ona na pismoznawczej ekspertyzie, która ma sprawdzić autentyczność odręcznego tekstu oraz ustalić tożsamość autora pisma - najczęściej spotkać ją można w kryminalistyce, a także grafologia jest stosowana między innymi podczas badań autentyczności ważnych, bardzo często historycznych dokumentów, jak również i chociażby testamentów, które poddaje się analizie, by mieć pewność, że zostały napisane przez właściwe osoby. Do ekspertyz zaliczyć można również badanie rysunków.

Grafolog (dowiedz się więcej), gdyż właśnie tak nazywa się doświadczona osoba, które sprawdza, opiera się na tzw. metodzie graficzno-porównawczej. Mimo że z grafologią bardzo często spotkać się można w filmach i serialach, najczęściej podczas dochodzeń policyjnych, aczkolwiek w rzeczywistości grafolodzy służą pomocą każdemu, kto zgłosi się do nich, bez konieczności występowania kryminalnych wątków. Grafologia działa na dwóch płaszczyznach - wspomnianej kryminalistyce oraz psychologii. W ostatniej tejże kategorii bada się ekspresję i wyraz pisma. Wszyscy grafolodzy podczas analizy sprawdzają między innymi nacisk pisma, rozmiar liter, pochylenie i odległość pomiędzy chociażby słowami czy wersami. Następnie wszystko to porównuje się do próbek innych ludzi. W pewnych przypadkach grafologię ludzie określają jako pseudonaukę, lecz grafolodzy bezstronni są w stanie bez większych problemów postawić wyniki swoich badań, które z pewnością będą autentyczne.

Omawiany temat niewątpliwie zawiera ciekawe informacje, ale aby uzyskać ich jeszcze więcej prześledź tekst, który jest niesamowicie intrygujący.

Co ważniejsze - grafologię studiować można zarówno na polskich, jak i zagranicznych uniwersytetach. Analiza pisma (czytaj więcej) jest oparta na różnorodnych czynnikach, które muszą przede wszystkim potwierdzić albo wykluczyć prawdziwość tekstu.

Warto wiedzieć, że analiza pisma również opiera się między innymi na badaniu rodzaju tuszu, bądź atramentu, a także - jakości papieru, na którym analizowany tekst został napisany. Bardzo często grafolodzy analizują autentyczność listów samobójczych, by wykluczyć udział osób trzecich, lecz prywatni ludzie też zgłosić się mogą po pomoc w pewnych sytuacjach do grafologów, którzy to po krótkiej chwili zbadają dostarczone zlecenia.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-03-13 12:10:38